Atletický viacboj.


   Už v starovekom Grécku boli najúspešnejší športovci v atletickom viacboji považovaní za najlepších športovcov planéty. A platí to podľa názoru mnohých fanúšikov športu dodnes. Všetci atléti uznávajú, že ide o najťažšiu a najkomplexnejšiu disciplínu.  Atletický desaťboj mužov a sedemboj žien patrí k vrcholom každej olympiády či majstrovstiev sveta. Táto disciplína prebieha zvyčajne dva dni.

Muži súťažia v týchto disciplínach:

1. deň: 100 m, skok do diaľky, vrh guľou, skok do výšky, 400 m

2. deň: 110 m prekážky, hod diskom, skok o žrdi, hod oštepom, 1500 m

Ženy súťažia v podobných disciplínach:

1. deň: 100 m prekážky, skok do výšky, vrh guľou, 200 m

2. deň: skok do diaľky, hod oštepom, 800 m

deatboj muži

   Aj zo zoznamu disciplín, ktoré viacbojári absolvujú, je zrejmá ich fantastická všestrannosť. Byť dobrým v každej disciplíne si vyžaduje veľmi špecifický tréning. Niekedy sa stane, že tí najlepší majú osobného trénera takmer na každú z disciplín. Ďalšou zaujímavosťou tohto športu je, že iba vo viacboji mužov a žien sa na rozdiel od ostatných atletických disciplín udeľujú za jednotlivé výkony body. Celkový súčet bodov za všetky disciplíny určuje konečné poradie pretekárov.  

   S veľkou variabilitou disciplín súvisia aj časté zranenia viacbojárov. Pravidelne sa na vrcholových svetových podujatiach v týchto disciplínach stáva, že viacerí preteky nedokončia. Je to pre samotných pretekárov po psychickej stránke veľmi frustrujúca záležitosť, lebo poniektorí absolvujú iba jedny alebo dvoje preteky ročne.  V ostatných atletických disciplínach dokážu špičkoví atléti absolvovať bez problémov aj 15-20 kvalitných pretekov.  Aj tento fakt dokazuje, aké sú atletické viacboje náročné.  

sedemboj ženy

    Vo svete športu existujú aj iné zaujímavé športové disciplíny, ktoré patria do rodiny viacbojov.  Patria sem napríklad moderný päťboj alebo dnes veľmi moderný a populárny triatlon. No pre mnohých fanúšikov športu budú atletický desaťboj mužov a sedemboj žien navždy na prvom mieste.