Najstaršie remeslo ako výnosný biznis


Prostitúcia už nie je len doménou malých ružových domčekov ukrytých v okrajových štvrtiach. Dnes sa presunula do luxusných privátov, eskortných firiem a na internet. Nie je problém vyhľadať si sexuálnu pracovníčku na stovkách internetových portálov. Veľa mladých žien si zarába na živobytie ako spoločníčky. A v tomto prípade je ťažké rozoznať, či ide o čistú lásku, alebo o čistý biznis. Frustrovaný, neukojení muži hľadajú sex. A ten je ľahko dostupný, stačí len lusknúť prstom

club

Prostitútky v ľudských dejinách zohrávali mnoho úloh. Mali pod palcom vládcov, politikov, riadili celé krajiny. Už v starom Grécku ovládali všetky oblasti života a vynášali nemalé peniaze celej krajine. Prvé nevestince boli založené v prístavoch. Slovo bordel pochádza z Francúzska a je to spojenie dvoch slov bord – breh a eau – voda. Mladí chlapci sa chodili „zaúčať“ k prostitútkam, celá akcia bola schválená rodičmi a aj štátom. Storočiami sa postavenie prostitútok menilo. Boli postupne vytláčané a ich pracoviská boli umiestňované do určených štvrtí. Súviselo to s epidémiou syfilisu. Tak vznikli tzv. uličky lásky. Naopak v 15. storočí museli byť kurtizány vzdelané. Ich zamestnanie bolo oficiálne a riadne platili dane.

V medzivojnovom období svetových vojen sa tešili popularite hlavne hodinové hotely. Prostitúcia prechádzala do ilegality a strašiakom sa stávali ďalšie a ďalšie pohlavné choroby. Ilegalita remesla so sebou priniesla kriminalitu, pasákov, organizovaný zločin a obchod s bielym mäsom.

kondom

V našej krajine je prostitúcia ako keby legálna. Verejné domy nahradili masážne salóny, už spomínané priváty a eskortné firmy. Pojem prostitútka pomaly zaniká a čoraz častejšie sa stretávame s ponukou práce spoločníčky, od ktorej sa očakáva, že bude krásna, vzdelaná, bude ovládať niekoľko jazykov, musí mať všeobecný prehľad a bude k dispozícii kedykoľvek bude objednávateľ jej služieb potrebovať.