Asistenčné služby

http://www.hertzlease.sk/sk/sluzby/on-line-kalkulacia.html Najvážnejším problémom je dopravná nehoda, či už v SR alebo v zahraničí. Vtedy oceníte asistenčnú službu 24 hodín denne, ktorá vám pomôže nielen v prípade nehody, ale aj pri poruche alebo odcudzeniu vozidla. V prípade podobného incidentu vám bude pristavené náhradné vozidlo s možnosťou užívať ho zadarmo po dobu 3 až 10 dní. Bonusová služba navyše obsahuje asistenciu pri pochybenia vodiča (napr. Zabuchnutie klíčkov od vozidla). Spoločnosti poskytujú klientom naozaj kvalitnýdruhy operatívnych lízingov. Keďže vám odpadnú starosti so správou vozovkového parku, budete sa môcť plne sústrediť na rozvoj svojho podnikania!

Vozidlo zostáva vo vlastníctve spoločnosti

Zmluvné dohoda prenájmu vozov sa od finančného prenájmu líši najmä tým, že predmet nájmu (najčastejšie vozidlo) zostáva vo vlastníctve spoločnosti aj po skončení zmluvy. To umožňuje týmto spoločnostiam započítať do splátok operatívnych lízingov iba rozdiel medzi obstarávacou a zostatkovou hodnotou predmetu nájmu. Vďaka tomu, klient počas prenájmu zaplatí iba reálne amortizovanej časť ceny predmetu nájmu.